ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • King X 67
 • โครงการสหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ
 • No Gift
 • plans_and_policies_cpd2
 • BannerITAnew

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Director General1
  Regien Director General
  Province Director

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567
  • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
  • ที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และนิคมสหกรณ์เชียงคำในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Ministry of Agriculture
  Department of Cooperative Promotion
  Cooperative Auditing Department
  Office of the Civil Service Commission
  PhayaoProvince
  Central Audit
  Low
  COOP5 Plan

  เมนูอื่นๆ

  actionplan
  Budget
  annualreport
  Docdownload
  Formdownload
  Manual
  ITA
  Coop Loan
  Bigdataweb
  Meeting Room2
  CPD System
  Coop Buddget

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebookphayao
  Youtube
  people-manual
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
  Copyright © 2023 PHAYAO PRIVINCIAL COOPERATIVE OFFICE
  ภาพประกอบเว็บไซต์โดย freepik.com , pixabay.com , flaticon.com

  BACK TO TOP